Privacyverklaring

HOUSE OF LOLA is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking via deze website. In deze privacyverklaring lees je onder meer welke persoonsgegevens wij van je verwerken en voor welke doeleinden, aan wie wij jouw gegevens doorgeven, hoe en hoe lang wij jouw gegevens bewaren en wat je rechten zijn ten aanzien van deze gegevens.

Wij zorgen dat de persoonlijke informatie die wij van je krijgen altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Deze worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de privacywetgeving (AVG) hieraan stelt. Dat betekent onder andere dat:

– wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen we via deze privacyverklaring;
– wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
– wij je in gevallen waarin jouw goedkeuring vereist is eerst vragen om toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken;
– wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
– wij jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag inzichtelijk te maken, te corrigeren of te verwijderen.

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

Via onze website worden persoonsgegevens verwerkt van iedereen die een bestelling bij ons plaatst. De gegevens waarover wij beschikken zijn uitsluitend de persoonsgegevens die door jou aan ons worden verstrekt om gebruik te kunnen maken van onze diensten.

Wij gebruiken de volgende persoonsgegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden:

• NAW gegevens (naam, adres, woonplaats) van factuuradres en afleveradres
• e-mailadres
• betaalgegevens
• bedrijfsnaam (optioneel)
• geboortedatum (optioneel)

DOELEINDEN

afhandelen bestelling
om de bestelling juist te kunnen afhandelen, maken wij gebruik van je naw-gegevens.

afhandelen betaalverkeer
om de betaling van de bestelling juist te kunnen afhandelen, maken wij gebruik van je betaalgegevens.

communicatie
om de communicatie omtrent jouw bestelling en/of andere vragen eenvoudig te laten verlopen, maken wij gebruik van je persoonsgegevens/contactgegevens.

uitvoering wettelijke plicht
om te voldoen aan onze wettelijke plicht bewaren wij jouw bestelhistorie inclusief betaalgegevens binnen de gestelde wettelijke termijn.

fraudepreventie
ten behoeve van fraudepreventie maken wij, indien er sprake is van een gerechtvaardigd belang, gebruik van je adresgegevens en betaalgegevens.

VERSTREKKING AAN DERDEN

Wij verstrekken jouw persoonsgegevens uitdrukkelijk niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk is om je bestelling(en) te kunnen afhandelen*, je ons hiervoor jouw toestemming hebt gegeven, er een gerechtvaardigd belang bestaat of wanneer dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website mogen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

* Derden die betrokken zijn bij de afhandeling van jouw bestelling:

• betaling: Mollie
• bezorging: PostNL

PUBLICATIE

Wij publiceren jouw klantgegevens niet.

BEVEILIGING

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik, verlies, ongeoorloofde wijziging, onbevoegde toegang en ongewenste te voorkomen en te beperken. Mocht er onverhoopt toch sprake zijn van een situatie waarin het risico bestaat dat jouw gegevens toch zijn gelekt en dit nadelige gevolgen voor jou zou kunnen hebben, dan stellen we je daarvan op de hoogte.

BEWAARTERMIJNEN

De door ons verwerkte persoonsgegevens worden door ons bewaard voor zo lang als nodig om jouw bestelling(en) af te ronden en/of andere beschreven doeleinden te vervullen. Daarna bewaren wij jouw gegevens voor de wettelijk verplicht gestelde periode (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar) en worden deze na het verstrijken van deze periode definitief uit onze systemen verwijderd.

GEGEVENS INZIEN, WIJZIGEN OF VERWIJDEREN

Met jouw account bij HOUSE OF LOLA heb je toegang tot een beheeromgeving waar je zelf je gegevens kunt instellen, inzien, wijzigen en/of verwijderen.

Als klant van HOUSE OF LOLA kun je ons ook vragen om jouw persoonsgegevens te wijzigen of verwijderen. We kunnen echter niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, omdat we wettelijk verplicht (kunnen) zijn om bepaalde gegevens van je te bewaren. Daarnaast kun je bij ons een gegevensexport opvragen met daarin je persoonsgegevens die wij met jouw toestemming of in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst gebruiken. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je vragen om je te identificeren.

VRAGEN

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen rondom inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) je persoonsgegevens kun je ons altijd mailen: info@houseoflola.nl

KLACHTEN

Heb je klachten over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan? Je kunt ons dan via info@houseoflola.nl mailen. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

EXTERNE WEBSITES

Op deze website staan links van externe websites. Wij zijn niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud of de privacybescherming op deze websites. We raden je aan om de privacyverklaring van de betreffende websites te lezen.

COOKIES

HOUSE OF LOLA maakt gebruik van verschillende soorten cookies. In ons cookiebeleid lees je alles over cookies, welk type cookies we gebruiken en met welk doel deze geplaatst worden.

WIJZIGINGEN

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Deze wijzigingen zullen op deze website gepubliceerd worden. We adviseren je dan ook om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.
 
 
– Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 27 januari 2021 –

0
WINKELMANDJE
Je winkelmandje is (nog) leeg
Calculate Shipping